Strona głównaUncategorizedJak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Z danych statystycznych wynika, że ponad połowa zawieranych małżeństw kończy się rozwodami. Decydujemy się na rozstanie przez niedopasowanie charakterów, brak pożycia małżeńskiego, zdradę, a nawet z powodów finansowych. Niezależnie jednak od przyczyny, rozwód to niezwykle emocjonalne przeżycie. W tym czasie łatwo zapomnieć o dopełnieniu wszystkich formalności? W jaki sposób powinno się przejść przez cały proces rozwodowy? Od czego zacząć i co powinieneś wiedzieć?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Zacznijmy od pierwszej i jednocześnie głównej przesłanki – pożycia małżeńskiego. Pozew o rozwód może zostać negatywnie rozpatrzony, jeśli okaże się, że nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Zupełny oznacza kompletne zerwanie więzi łączących małżonków pod względem psychologicznym i finansowym. Trwały rozkład dotyczy okresu ustania pożycia i braku możliwości powrotu do wcześniejszej sytuacji w małżeństwie.

Rozwód orzekany jest przez sąd, należy więc przygotować do niego pozew rozwodowy, czyli dokument, w którym podajemy przyczynę zerwania więzi małżeńskiej, dane małżonków oraz datę i miejsce jego sporządzenia. Pismo powinno być wniesione przez osobę, która nie chce już dłużej pozostawać w związku małżeńskim. W nietypowych sytuacjach sąd może odstąpić od orzeczenia rozwodu. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w ramach rozpadu małżeństwa mogą ucierpieć niepełnoletnie dzieci małżonków, gdy pozostaje on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a nawet wtedy gdy pozew o rozwód składany jest przez osobę winną rozpadowi małżeństwa.

W dokumencie można dokładnie określić swoje żądania rozwodowe. Wyróżniamy pozwy o rozwód:

  • bez orzekania o winie;
  • z winy obojga małżonków;
  • z winy pozwanego;
  • z winy powoda.

W przypadku, gdy mamy wątpliwości, co do informacji, które powinny znaleźć się w pozwie, można skorzystać z pomocy prawnej. W tym celu najlepiej wyszukać skorzystać sieci. Jeśli nie znamy żadnej zaprzyjaźnionej kancelarii, wystarczy wpisać frazę adwokat rozwód i wybrać spośród wielu ofert z wyszukiwarki.

Pozew o rozwód – dodatkowe informacje

Każdy pozew o rozwód należy odpowiednio uzasadnić. W przypadku wnoszenia pozwu o winie powinno się wskazać dowody rozpadu pożycia małżeńskiego, np. w postaci zdjęć. Ważne będą także informacje na temat ilości i wieku posiadanych dzieci, ich płci, a także stosunków majątkowych i finansowych pomiędzy małżonkami. W sytuacji pozwu bez orzekania o winie konieczna jest zgoda na rozstanie obu stron.

W tym dokumencie sądowym można także odnieść się do kwestii sprawowania opieki na dziećmi oraz otrzymywanych czy płaconych na nie alimentów. Wskazuje się w tym celu konkretny sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsce stałego zamieszkania dzieci, częstotliwość i miejsca spotkań. Ustala się także wysokość alimentów oraz częstotliwość ich uiszczania. Podobnie w sytuacji określania podziału małżeńskiego majątku. Należy podać dane co do jego ilości i wskazać sposób jego rozdzielenia.

Pozew o rozwód musi być złożony do sądu właściwego i podpisany. Ważne, aby zawierał załączniki, takie jak odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci czy zaświadczenia o zarobkach. Składanie dokumentu obarczone jest opłatą w wysokości 600 zł. W szczególnych przypadkach, gdy powoda nie stać na uiszczenie opłaty, może on starać się o zwolnienie z kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek, a następnie sąd może zwolnić taką osobę z kosztów w całości lub częściowo.

Zwolnienie z kosztów sądowych ma miejsce w sytuacji gdy danej osoby nie stać na ich pokrycie. Zgodnie z prawem oznacza to, że małżonek nie jest w stanie zapłacić takiej ceny bez poniesienia uszczerbku na zdrowiu swoim oraz swojej rodziny. Wraz z takim wnioskiem składa się więc zaświadczenie o dochodach, o stanie posiadanego majątku oraz innych źródłach utrzymania, jeśli takowe występują. Wniosek można złożyć na piśmie, wypełniając specjalny formularz lub w formie ustnej, do protokołu.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne