Strona głównaBiznesKiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?

Kiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?

Wynajmowanie posiadanego przez nas lokalu jest coraz popularniejszym sposobem na zdobycie pasywnego dochodu. W przypadku wynajmowania, tak jak w sytuacji odbierania wypłaty za wykonaną pracę za gromadzony przez nas dochód należy zapłacić podatek. Zanim rozważysz nabytek nieruchomości, by pobierać zyski z czynszu lokatorskiego warto wiedzieć, 
kiedy płaci się podatek od wynajmu mieszkania.

Właściciele mieszkań, którzy spotykają się z koniecznością opłacania opodatkowania, mają dwa wyjścia: wynajem mieszkania mogą opodatkować podatkiem ryczałtowym lub skorzystać ze skali podatkowej. W zależności od sytuacji, dobry wybór formy opodatkowania może przynieść niższe koszty podatkowe.

Formy opodatkowania:
Na podstawie zasad ogólnych – wtedy kwota podatku jest naliczana w zależności od osiągniętego dochodu (przychód minus koszty). Obowiązują tutaj dwa progi podatkowe: 18% oraz 32%;
Ryczałtem – stawka ryczałtu wyniesie 8,5% i jest naliczana od kwoty przychodu; Podatek co miesiąc i zeznanie raz w roku. Jeżeli płacimy podatek ryczałtowy, to za każdy miesiąc obliczamy kwotę ryczałtu (8,5% albo 12,5% otrzymanego przychodu) i wpłacamy go na konto urzędu skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, natomiast za grudzień – do dnia złożenia deklaracji rocznej PIT-28, zatem do 31 stycznia kolejnego roku.

Do kiedy wpłacić składki i rozliczyć PIT?
Jeśli wybraliśmy zasady ogólne, wtedy co miesiąc wpłacamy obliczone na podstawie skali podatkowej składki na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za wcześniejszy miesiąc, a za grudzień – do 20. stycznia następnego roku, chyba że wcześniej złożymy zeznanie roczne i opłacimy podatek wynikający z tego zeznania. Dochód z najmu wykazujemy w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Nie trzeba składać następnego formularza, wystarczy zaznaczyć pozycję najmu do zeznania, kiedy rozliczasz się z dochodów.

Kiedy składać oświadczenie o wyborze ryczałtu?
Jeśli zdecydowaliśmy się na ryczałt, należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania naczelnikowi naszego urzędu skarbowego do:

– 20 stycznia, albo
– 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód z najmu, albo
– do końca roku, gdy pierwszy przychód otrzymaliśmy w grudniu.

Spóźnienie lub brak jakiegokolwiek oświadczenia powoduje stratę prawa wyboru i konieczność rozliczania się w danym roku według skali podatkowej na zasadach ogólnych. Na ryczałt będzie można się wówczas przepisać dopiero od kolejnego roku podatkowego. Złożone w danym roku oświadczenie decyzji wyboru ryczałtu dotyczy również lat kolejnych, więc nie trzeba go odnawiać. Jednak gdybyśmy chcieli przejść w kolejnym roku na zasady ogólne, będziemy musieli złożyć do 20 stycznia oświadczenie w tej sprawie.

Rozliczanie podatku od majątku wspólnego
Jeżeli mieszkanie jest elementem majątku wspólnego, małżonkowie wybierają, czy będą się rozliczać z podatku od najmu razem (po połowie), czy jedno z nich. Warunkiem opłacania podatku przez jednego z małżonków jest złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym podpisanego przez oboje najpóźniej nie później niż:

– 20 stycznia danego roku albo w okresie pierwszej wpłaty podatku w razie rozpoczęcia najmu w trakcie roku (jeśli wybrano ryczałt);
– 20 dnia następującego miesiąca po tym, w którym otrzymano pierwszy przychód z najmu (jeżeli podatek płacony jest według skali podatkowej na tzw. zasadach ogólnych).

Oświadczenie rozliczania najmu przez jednego z małżonków dotyczy także następnych lat, więc nie trzeba go więc powtarzać. W razie zmiany decyzji należy powiadomić urząd skarbowy do 20 stycznia.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne