Strona głównaBiznesKtóre ubezpieczenia rolne należy wykupić obowiązkowo?

Które ubezpieczenia rolne należy wykupić obowiązkowo?

Każdy rolnik, prowadzący gospodarstwo na powierzchni powyżej 1 ha upraw rolnych, będący jednocześnie osobą fizyczną odprowadzającą w całości lub części podatek rolny, jest zobowiązany do wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeń rolnych. Chodzi tutaj o ubezpieczenie OC dla rolników, ubezpieczenie obejmujące budynku rolne, uprawy czy też OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Są to ubezpieczenia obowiązkowe, których wykupienie regulowane jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 troku. W myśl jej zapisów, niektóre z ubezpieczeń będą całkowicie dobrowolne, podczas gdy inne są obowiązkowe w większości przypadków. Warto wiedzieć, w jakich przypadkach ubezpieczenia są obowiązkowe, a kiedy będą dobrowolne.

Dobrowolne ubezpieczenie rolników.

Jeśli chodzi o kwestie ubezpieczeń dobrowolnych, to przede wszystkim w zakresie wyszczególnionym w Ustawie, będzie ono dobrowolne dla rolników mniejszych. Czyli dla wszystkich tych, których areał upraw rolnych nie przekracza 1 ha. Są oni zwolnieni z obowiązku wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego, aczkolwiek mogą to zrobić z własnej woli, w celu podniesienia bezpieczeństwa prowadzonego gospodarstwa.
Wszyscy rolnicy podlegający pod dobrowolne ubezpieczenia rolnicze, powinni jedyna wykupić ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli pojazdy te poruszają się po drogach publicznych, to podlegają pod przepisy prawa drogowe a te jasno precyzuje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Poza tym, może istnieć konieczność ubezpieczenia upraw rolnych, w zakresie, co najmniej 50% ich powierzchni, w przypadku, kiedy rolnik korzysta z tzw. dopłat bezpośrednich do upraw. Jest to jednak ubezpieczenie regulowane zupełnie innymi przepisami.

Pozostałe kwestie to już tylko i wyłącznie dobrowolne ubezpieczenie rolników, którzy zdecydują się na dodatkowe koszty w zamian za większy poziom bezpieczeństwa w sytuacjach zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie obejmujące budynki rolne.

Bardzo ważnym ubezpieczeniem dla wszystkich rolników którzy podlegają pod przepisy ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych jest ubezpieczenie obejmujące budynki rolne. Są one bowiem narażone na wiele różnych uszkodzeń w wyniku zdarzeń losowych, jak również w wyniku zdarzeń atmosferycznych. Budynki rolne mogą zostać uszkodzone lub nawet całkowicie zniszczone w wyniku zdarzeń takich jak: burze, gradobicia, wichury, powodzie. Z ciekawostek możemy także dodać, iż ubezpieczenie to będzie obejmować przypadek, kiedy na budynki rolne spadnie samolot bądź śmigłowiec. Być może trudno sobie taką sytuację wyobrazić, jednakże jest to przewidziane i jak najbardziej możliwe zdarzenie. W końcu ruch powietrzny jest coraz bardzie intensywny, a to właśnie zabudowania rolne będą najbardziej narażone na tego typu wypadki, gdyż statystycznie zajmują większą powierzchnię niż na przykład zabudowa mieszkalna.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne