Planowanie elementem nowoczesnego zarządzania firmą

Każdy wie, że odpowiednio zaplanowane działania składowe, pozytywnie wpływają na efektywność całego procesu. Teza ta ma zastosowanie zarówno w codziennym życiu, jak i skomplikowanych procesach realizowanych przez olbrzymie przedsiębiorstwa. W optymalizacji różnych procedur związanych z planowaniem, dużą popularnością cieszy się system ERP (z ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). To specjalistyczne oprogramowanie odpowiedzialne jest za scalanie i integrację wszelkich procesów funkcjonujących w firmie, w tym m. in. związanych z aspektami finansowymi, aktywami w formie środków trwałych, działaniami w obszarze marketingu, magazynowaniem/gromadzeniem zapasów, zakupami i sprzedażą, projektowaniem czy wreszcie produkcją.

Optymalizacja procesów produkcyjnych kluczem do oszczędności

Obecnie, na rynkach wszystkich praktycznie rynkach, można zaobserwować dużą konkurencję. Przedsiębiorstwa prześcigają się w walce o klienta, dla którego zwykle najistotniejszy jest produkt/usługa w najlepszej relacji ceny do jakości. W związku z tym, firmy koncentrują uwagę na obniżaniu kosztów wytwarzania, przy jednoczesnym zachowaniu/poprawianiu standardów i parametrów swojej oferty podażowej. Dzięki systemowi ERP, potrafią skutecznie zoptymalizować i w konsekwencji zaplanować różne procesy na etapie produkcji, które przekładają się na oszczędności, zwiększenie wydajności, a tym samym i finalną cenę gotowego produktu.

Jeśli chodzi o możliwość wygenerowania oszczędności w trakcie procesu produkcyjnego, można to osiągnąć przynajmniej w kilku obszarach. Jednym z nich jest zredukowanie kosztów dostaw surowców. Zarówno nadmiar dostaw nie jest dla firmy korzystny (koszty utrzymania zapasów), jak też i niedobór, który może zahamować cały proces produkcji. Z pomocą nowoczesnego systemu można wypracować najlepsze rozwiązania w zakresie ilości i terminów dostaw. Kolejną pozycją, która generuje duże koszty dla przedsiębiorstwa, są koszty magazynowania. Dotyczy to surowców i gotowych produktów. Uchwycenie w tym obszarze „złotego środka” pomiędzy popytem na wyroby organizacji a wartościami liczbowymi związanymi ze składowaniem półproduktów niezbędnych w procesie wytwarzania, jest nie do przecenienia. Następną płaszczyzną, która może przekładać się na oszczędności produkcyjne, jest regularne raportowanie i sprawozdawczość. Właściwy obieg informacyjny w obszarze aktualnej i zaplanowanej produkcji, dostępności surowców czy bieżących zamówieniach ze strony rynku, z całą pewnością również jest istotną składową optymalizacji kosztowej. Najbardziej oczywistą kwestią powiązaną z ograniczeniem kosztów wytwarzania, wydają się działania ukierunkowane na skrócenie cyklu całej produkcji. Istnieje mnóstwo metod na osiągnięcie sukcesu także w tym obszarze, np. poprzez minimalizację czynników ryzyka związanych z awariami, inwestycje w lepsze technologie oraz identyfikację i likwidację przestojów.

Odpowiednie planowanie całego procesu produkcyjnego, ma więc kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności finansowej i zwiększenia wydajności, które mogą przełożyć się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa.

_________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.